апрель 2019

Informaţia privind cheltuielile executate pe parcursul lunii aprilie 2019

IPLT Nicolae Milescu Spătarul

(denumirea entităţii)

Articolul de cheltuieli

Bugetul

aprobat/precizat pe an, mii lei

Executate cheltuieli, mii lei

Lista agenţilor economici

Denumirea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor

Numărul, data valabilităţii contractului

Suma

contractului, mii lei

Total de la începutul anului

în luna curentă

211180

6159,9/6182,4

2674,8

658,5

 

Renumerarea muncii

 

 

212100

1416,8/1422,0

472,6

13,2

 

Contribuţii de asigurări sociale

 

 

212210

277,1/278,1

258,2

167,5

 

Prime de asigurări medicale

 

 

273500

30,8/30,8

21,7

14,2

 

îndemn pt incapacitatea temp de munca

 

 

222110

180,0/180,0

48,7

16,2

ICS GNF Furnizare Energie SRL

Energie electrica

2019-0000000398

31.12.2019

180,0

222130

525,0/525,0

405,2

58,2

TERMOELECTRICA SA

Energie termica

2019-0000000394/

31.12.2019

525,0

222140

88,3/88,3

8,7

4,7

SA Apa-Canal Chisinau

Apa si canalizare

2019-0000000396

31.12.2019

88,3

222190

14,0/14,0

4,5

1,1

IM REGIA

AUTOSALUBRITATE

Transportare deşeuri

2019-0000000295

31.12.2019

13,7

222210

15,0/15,0

2,0

0,7

STARNET SOLUŢII SRL

Servicii internet

-

-

222220

1,5/1,5

0,2

-

-

Servicii de telecomunicaţii

-

-

222990

981,6/981,6

295,6

101,1

RISCANI-SC IS

Alimenatia elevilor

2019-0000000295

31.12.2019

977,0

316110

10,0/27,0

27,0

Inclusiv

 

 

 

 

 

 

 

20,0

MAS EVO SRL

Procurarea mobilei conform facturii nr.AAF5763786 din 05.04.2019

2019-0000001741

31.12.2019

20.0

 

 

 

7,0

Vials-Teh SRL

Procurarea mobilei conform contului nr.55 din 05.04.2019

-

-

334110

4,2/4,2

1,0

-

-

Procurarea medicamentelor

-

-

336110

6,0/6,0

2,1

-

Procurarea materialelor de uz gospodăresc