ноябрь 2021

Informația

privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii noiembrie 2021

de către  IPLT Nicolae Milescu Spătarul

Numărul de angajați conform statelor de personal 114.75,efectiv 94 persoane.

Articolul de cheltuieli

ECO

Bugetul aprobat/precizat

pe an, mii lei

Executate cheltuieli, mii lei

Denumirea bunurilor,lucrărilor și serviciilor

Contractul

Lista agenților economici

Numărul, data

Termenul de valabilitate

Suma,

mii lei

 

Total de la începutul anului

Inclusiv în luna curentă

Cheltuieli de personal

211180

8200,0/8182,5

7682,3

681,7

Renumărarea muncii

 

 

 

 

Cheltuieli de personal

212100

2378,0/2396,8

2192,9

197,7

Contribuții de asigurări sociale

 

 

 

 

Cheltuieli de personal

273500

45,0/84,2

67,8

4,4

Indemn pentru incapacitatea temporară de muncă

 

 

 

 

Cheltuieli de personal

273200

81,4

73,6

23,0

 

 

 

 

 

Cheltuieli de personal

272500

118,0

116,0

 

Compensații cadrelor didactice 2000 lei

 

 

 

 

Servicii

222110

126,8

89,7

12,2

Energie electrica

2021-0000000143

04.01.2021

31.12.2021

120,0

ICS GNF Furnizare Energie

Servicii

222130

525,0/433,5

322,7

 

Energie termica

2021-0000000144

04.01.2021

31.12.2021

400,0

TERMOELECTRICA SA

Servicii

222140

70,0/40,0

17,3

2,8

Apa si canalizare

2021-0000001155

19.02.2021

31.12.2021

40,0

SA Apa-Canal Chisinau

Servicii

222190

14,0/13,7

12,6

1,2

Transportare deșeuri

2021-0000000728

04.01.2021

31.12.2021

13,7

IM REGIA AUTOSALUBRITATE

Servicii

222210

34,9/47,8

35,7

2,1

Servicii internet

 

 

 

 

Servicii

222220

4,8/1,8

2,8

0,3

Servicii de telecomunicații

 

 

 

SA Moldtelecom

Servicii

222500

490,0/134,3

80,0

-

Servicii de reparații curente

2021-0000000796

04.02.2021

31.12.2021

80,0

NORD-UNIVERSAL SRL               

Servicii

222990

973,7/973,7

528,7

 

Alimentația elevilor

2021-0000000145

19.12.2020

31.12.2021

973,7

RISCANI-SC IS

Servicii

222990

10,0/11,0

10.0

-

Servicii neatribuite altor aliniate

-

-

-

-

Repara

ții capitale

311120

156,1

156.1

-

Reparații capitale

-

-

-

-

Instalare gard

312120

406,0

196.3

-

Instalare gard

-

-

-

-

Procurări

314110

38,0/38,0

38,0

-

Procurarea tehnicii

2021-0000001549

19.03.2021

31.12.2021

38,0

SMART CLICK S.R.L.

Procurări

334110

4,3/4,3

2.7

-

Procurarea medicamentelor

 

 

 

 

Procurări

336110

3,0/5,5

5,3

2,9

Procurarea materialelor

 

 

 

 

 


            Conducătorul entității_________________