январь 2021

  

Lista bunurilor primite cu titlul gratuit în luna ianuarie 2021
IPLT Nicolae Milescu Spataru
Agentul economic/ persoana fizica denumirea bunului Cantitatea costul bunului
DGETS Riscani II0668082 Desinfectanti 188 47376 1/4/2021
Directia generala Educatie Tineret si Sport WB4078473 Termometru 3 1 296,84 1/5/2021

            

Informația privind cheltuielile executatepe parcursul lunii ianuarie 2021

IPLT Nicolae Milescu Spătarul

Numărul de angajați conform statelor de personal 118,efectiv 90 persoane

Articolul de cheltuieli

Bugetul aprobat/precizat

pe an, mii lei

Executate cheltuieli, mii lei

Lista agenților economici

Denumirea bunurilor,lucrărilor și serviciilor

Numărul, data valabilității contractului

Suma contractului,

mii lei

Total de la începutul anului

În luna curentă

211180

8200,0/8200,0

587,5

587,5

 

Renumerarea muncii

 

 

212100

2378,0/2378,0

135,1

135,1

 

Contribuții de asigurări sociale

 

 

212210

36,9/36,9

28,7

28,7

 

Prime de asigurări medicale

 

 

273500

45,0/45,0

32,3

32,3

 

Indemn pt incapacitatea temp de munca

 

 

272900

-

-

-

 

Compensatie cadrelor didactice pentru transport 70 lei

 

 

272500

-

-

-

 

Compensatie cadrelor didactice 2000 lei

 

 

222110

150,0/150,0

0,0

0,0

ICS GNF Furnizare Energie SRL

Energie electrica

2021-0000000143

31.12.2021

120,0

222130

525,0/525,0

0,0

0,0

TERMOELECTRICA SA

Energie termica

2021-0000000144

31.12.2021

400,0

222140

70,0/70,0

0,0

0,0

SA Apa-Canal Chisinau

Apa si canalizare

 

 

222190

14,0/14,0

0,0

0,0

IM REGIA AUTOSALUBRITATE

Transportare deșeuri

 

 

222210

34,9/34,9

0,0

0,0

SA Moldtelecom

Servicii internet

2021-0000000368

31.12.2021

17,2

222220

4,8/4,8

0,0

0,0

SA Moldtelecom

Servicii de telecomunicatii

 

 

222400

0,2/0,2

0,0

0,0

 

Servicii de transport

 

 

222500

490,0/490,0

0,0

0,0

 

Servicii de reparatii curente

 

 

222990

973,7/973,7

0,0

0,0

RISCANI-SC IS

Alimenatia elevilor

2021-0000000145

31.12.2021

973,7

222990

10,0/10,0

0,0

0,0

 

Servicii atribuite altor aliniate

 

 

314110

38,0/38,0

0,0

0,0

 

Procurarea tehnicii

 

 

316110

11,0/11,0

0,0

0,0

 

Procurarea table scolare

 

 

334110

4,3/4,3

0,0

0,0

 

Procurarea medicamentelor

 

 

335110

3,0/3,0

0,0

0,0

 

Materialelor in scopuri didactici

 

 

336110

3,0/3,0

0,0

0,0

 

Procurarea materialelor

 

 

337110

5,0/5,0

0,0

0,0

 

Procurarea materialelor de constructii

 

 

            Conducătorul entității_________________ Buinițkaia Govhar