март 2021

Informația 

privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunei martie 2021

de către  IPLT Nicolae Milescu Spătarul

Numărul de angajați conform statelor de personal 118,efectiv 85 persoane.

Articolul de cheltuieli

ECO

Bugetul aprobat/precizat

pe an, mii lei

Executate cheltuieli, mii lei

Denumirea bunurilor,lucrărilor și serviciilor

Contractul

Lista agenților economici

Numărul, data 

Termenul de valabilitate

Suma,

mii lei

Total de la începutul anului

Inclusiv în luna curentă

Cheltuieli de personal

211180

8200,0/8233,1

1982,7

680,6

Renumerarea muncii

Cheltuieli de personal

212100

2378,0/2396,8

539,7

197,3

Contribuții de asigurări sociale

Cheltuieli de personal

212210

36,9/36,9

28,7

28,7

Prime de asigurări medicale

Cheltuieli de personal

273500

45,0/115,0

44,6

10,8

Indemn pt incapacitatea temp de munca

Cheltuieli de personal

272900

52,9

8,1

8,1

Compensatie cadrelor didactice pentru transport 70 lei

Cheltuieli de personal

272500

118,0

116,0

116,0

Compensatie cadrelor didactice 2000 lei

Servicii

222110

150,0/150,0

31,4

15,1

Energie electrica

2021-0000000143

04.01.2021

31.12.2021

120,0

ICS GNF Furnizare Energie 

Servicii

222130

525,0/525,0

250,4

129,5

Energie termica

2021-0000000144

04.01.2021

31.12.2021

400,0

TERMOELECTRICA SA

Servicii

222140

70,0/70,0

0,8

0,8

Apa si canalizare

2021-0000001155

19.02.2021

31.12.2021

40,0

SA Apa-Canal Chisinau

Servicii

222190

14,0/14,0

3,4

2,3

Transportare deșeuri

2021-0000000728

04.01.2021

31.12.2021

13,7

IM REGIA AUTOSALUBRITATE

Servicii

222210

34,9/34,9

22,2

2,1

Servicii internet

SA Moldtelecom

Servicii

222220

4,8/4,8

0,4

0,2

Servicii de telecomunicatii

SA Moldtelecom

Servicii

222400

0,2/0,2

0,0

0,0

Servicii de transport

Servicii

222500

490,0/80,0

80,0

80,0

Servicii de reparatii curente

2021-0000000796

04.02.2021

31.12.2021

80,0

NORD-UNIVERSAL SRL   

Servicii

222990

973,7/973,7

179,1

99,5

Alimenatia elevilor

2021-0000000145

19.12.2020

31.12.2021

973,7

RISCANI-SC IS

Servicii

222990

10,0/10,0

9,1

6,4

Inclusiv:

3,4

Copertarea

-

-

-

LIGO-PRINT S.R.L.   

3,0

Servicii neatribuite altor aliniate

-

-

-

Sunlab SRL   

Procurări

314110

38,0/38,0

38,0

38,0

Procurarea tehnicii

2021-0000001549

19.03.2021

31.12.2021

38,0

SMART CLICK S.R.L.

Procurări

316110

11,0/11,0

0,0

0,0

Procurarea table scolare

Procurări

334110

4,3/4,3

0,0

0,0

Procurarea medicamentelor

Procurări

335110

3,0/3,0

0,0

0,0

Materialelor in scopuri didactici

Procurări

336110

3,0/3,0

0,0

0,0

Procurarea materialelor

Procurări

337110

5,0/5,0

0,0

0,0

Procurarea materialelor de constructii