март 2020

Informația privind cheltuielile executatepe parcursul lunii martie 2020

IPLT Nicolae Milescu Spătarul

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 117,efectiv 90persoane

Articolul de cheltuieli

Bugetul aprobat/precizat

pe an, mii lei

Executate cheltuieli, mii lei

Lista agenților economici

Denumirea bunurilor,lucrărilor și serviciilor

Numărul, data valabilității contractului

Suma contractului,

mii lei

Total de la începutul anului

În luna curentă

211180

27816,5/7855,6

2118,5

721,7

 

Renumerarea muncii

 

 

212100

1797,8/1806,8

491,6

167,0

 

Contribuții de asigurări sociale

 

 

212210

351,7/353,5

95,3

32,7

 

Prime de asigurări medicale

 

 

273500

39,1/39,1

24,0

15,1

 

Indemn pt incapacitatea temp de munca

 

 

272900

45,5

8,0

8,0

 

Compensatie cadrelor didactice pentru transport 70 lei

 

 

272500

132,0

124,0

124,0

 

Compensatie cadrelor didactice 2000 lei

 

 

222110

180,0/180,0

53,5

20,0

ICS GNF Furnizare Energie SRL

Energie electrica

2020-0000000368

150,0

222130

525,0/525,0

204,0

88,5

TERMOELECTRICA SA

Energie termica

2020-0000000369

525,0

222140

70,0/70,0

-

-

SA Apa-Canal Chisinau

Apa si canalizare

2020-0000000772

50,0

222190

14,0/14,0

2,3

1,2

IM REGIA AUTOSALUBRITATE

Transportare deșeuri

2020-0000000773

13,7

222210

16,0/16,0

1,3

0,6

STARNET SOLUTII SRL

Servicii internet

 

 

222220

5,0/5,0

0,1

0,1

SA Moldtelecom

Servicii de telecomunicatii

 

 

222500

112,0/112,0

-

-

-

Servicii de reparatii curente

 

 

222990

1031,2/1031,2

280,2

156,0

RISCANI-SC IS

Alimenatia elevilor

2020-0000000223

31.12.2020

1031,0

222990

20,0/20,0

3,1

3,1

BELNIS SRL

Servicii neatribuite altor aliniate

 

 

314110

80,0/80,0

-

-

 

Procurarea tehnicei

 

 

316110

40,0840,0

-

-

 

Procurarea mobilei

 

 

334110

4,8/4,8

-

-

 

Procurarea medicamentelor

 

 

335110

20,0/20,0

-

-

 

Procurarea cataloagelor

 

 

336110

25,0/25,0

-

-

 

Procurarea materialelor

 

 

337110

20,0/20,0

-

-

 

Procurarea materialelor de constructii

 

 

            Conducătorul entității_________________ Buinițkaia Govhar