februarie 2022

Informația

privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii februarie 2022

de către  IPLT Nicolae Milescu Spătarul

Numărul de angajați conform statelor de personal 114.75,efectiv 94 persoane.

Articolul de cheltuieli

ECO

Bugetul aprobat/precizat

pe an, mii lei

Executate cheltuieli, mii lei

Denumirea bunurilor,lucrărilor și serviciilor

Contractul

Lista agenților economici

Numărul, data

Termenul de valabilitate

Suma,

mii lei

 

Total de la începutul anului

Inclusiv în luna curentă

Cheltuieli de personal

211180

8626,5

1513,8

718,9

Renumărarea muncii

 

 

 

 

Cheltuieli de personal

212100

2501,8

439,0

208,5

Contribuții de asigurări sociale

 

 

 

 

Cheltuieli de personal

273500

 

80,0

7,8

7,8

 

Indemn pentru incapacitatea temporară de muncă

 

 

 

 

compensații

272500

244,0

 

 

Compensații bănețti

 

 

 

 

Alte prestații  socială

272900

51,2

4,3

4,3

Compensații cadrelor didactice

 

 

 

 

Servicii

222110

140,0

29,0

12,4

Energie electrica

2022-0000000129

14.01.2022

31.12.2022

120,0

ICS GNF Furnizare Energie

Servicii

222130

654,1

162,7

159,3

Energie termica

2022-0000000300

19.01.2022

31.12.2022

500,0

TERMOELECTRICA SA

Servicii

222140

70,0

 

 

Apa si canalizare

2022-0000000304

19.02.2022

31.12.2022

30,0

SA Apă - Canal Chișinău

Servicii

222190

14,0

1,1

1,1

Transportare deșeuri

2022-0000000898

01.02.2022

31.12.2022

13,7

IM REGIA AUTOSALUBRITATE

Servicii

222210

34,0

3,8

2,5

Servicii internet

2022-0000001105 09,02.2022

31.12.2022

25,2

SA Moldtelecom

Servicii

222220

5,0

0,5

0,3

Servicii de telecomunicații

 

 

 

 

 

Servicii

222500

311,5

 

 

Servicii de reparații curente

2022-0000001419 22.02.2022

2022-0000001500  28.02.2022

31.12.2022

239,9   33,6

SC Elinatcons SRL                   SRL STRENGTH

Servicii

222600

30,0

 

 

Formarea profisională

 

 

 

 

Servicii

222990

1001,7

85,4

85,4

Alimentația elevilor

2022-0000000074 12.01.2022        

2022-0000001368 21.02.2022

31.12.2022

95,4    904,2

RISCANI-SC IS

Servicii

222990

31,2

2,2

 

Servicii neatribuite altor aliniate

-

-

-

-

Procurări

314110

108,0

 

-

Procurarea tehnicii

2022-0000001349 18.02.2022

31.12.2022

103,4

SRL Ultracom Electronic

Procurarea uneltelor

316110

90,0

 

 

Procurarea mobilierului

2022-0000001491 28.02.2022         2022-0000001595 04.03.2022

31.12.2022

29,9   21,7

SRL  Vecriscom Prim 

SC METACONS SRL             

Procurări

334110

5,0

 

 

Procurarea medicamentelor

 

 

 

 

Procurări

335110

40,0

5,6

5,6

Procurarea materialelor

 

 

 

 

Procurarea

336110

 

50,0

 

 

Procurarea materialilor de uz gospodăresc

 

 

 

 

Procurări

337110

 

60,0

 

 

Materiale de construcție

 

 

 

 

 


            Conducătorul entității_________________