ноябрь 2020

Informația privind cheltuielile executatepe parcursul lunii noiembrie 2020

IPLT Nicolae Milescu Spătarul

Numărul de angajați conform statelor de personal 117,efectiv 92 persoane

Articolul de cheltuieli

Bugetul aprobat/precizat

pe an, mii lei

Executate cheltuieli, mii lei

Lista agenților economici

Denumirea bunurilor,lucrărilor și serviciilor

Numărul, data valabilității contractului

Suma contractului,

mii lei

Total de la începutul anului

În luna curentă

211180

7816,5/7855,6

7769,4

680,8

 

Renumerarea muncii

 

 

212100

1797,8/1806,8

1788,1

157,8

 

Contribuții de asigurări sociale

 

 

212210

351,7/353,5

349,6

30,6

 

Prime de asigurări medicale

 

 

273500

39,1/49,1

49,8

4,8

 

Indemn pt incapacitatea temp de munca

 

 

272900

45,5

8,0

-

 

Compensatie cadrelor didactice pentru transport 70 lei

 

 

272500

132,0

126,0

-

 

Compensatie cadrelor didactice 2000 lei

 

 

222110

180,0/120,0

95,1

11,7

ICS GNF Furnizare Energie SRL

Energie electrica

2020-0000000368

120,0

222130

525,0/425,0

234,6

-

TERMOELECTRICA SA

Energie termica

2020-0000000369

425,0

222140

70,0/20,0

7,2

1,5

SA Apa-Canal Chisinau

Apa si canalizare

2020-0000000772

20,0

222190

14,0/14,0

11,4

-

IM REGIA AUTOSALUBRITATE

Transportare deșeuri

2020-0000000773

13,7

222210

16,0/22,5,0

16,2

-

STARNET SOLUTII SRL

Servicii internet

-

-

222220

5,0/7,0

5,0

0,3

SA Moldtelecom

Servicii de telecomunicatii

-

-

222500

112,0/98,3

96,0

-

SC ELINATCONS SRL

Servicii de reparatii curente

2020-0000002111

96,0

222990

1031,2/1031,2

475,6

-

RISCANI-SC IS

Alimenatia elevilor

2020-0000000223

31.12.2020

1031,0

222990

20,0/20,0

8,4

0,1

Transport

Servicii atribuite altor aliniate

-

-

 

 

 

1,6

TE-CO ENGINEERING SRL

Servicii atribuite altor aliniate

-

-

311120

255,3

255,2

-

SC ELINATCONS SRL

Reparatii capitale

2020-0000002850

146,4

314110

80,0/53,2

53,1

-

SRL Profitprim

Procurarea tehnicii

2020-0000003715

29,0

316110

40,0/48,6

48,6

-

SRL AlexIRA COM

Procurarea table scolare

2020-0000002112

31.12.2020

8,7

334110

4,8/4,8

1,8

-

3M-Farm SRL

Procurarea medicamentelor

-

-

335110

20,0/5,6

5,3

-

IS Mold-Didactica

Materialelor in scopuri didactici

-

-

336110

25,0/27,6

26,9

-

SA M INTER FARMA

Procurarea materialelor

-

-

337110

20,0/9,9

9,9

-

SUPRATEN S.A.

Procurarea materialelor de constructii

-

-

            Conducătorul entității_________________ Buinițkaia Govhar