январь 2020

Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunii ianuarie 2020

IPLT Nicolae Milescu Spătarul

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 117, efectiv 89 persoane

Articolul de cheltuieli

Bugetul aprobat/precizat

pe an, mii lei

Executate cheltuieli, mii lei

Lista agenților economici

Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor

Numărul, data valabilității contractului

Suma contractului,

mii lei

Total de la începutul anului

În luna curentă

211180

27816,5/7855,6

677,8

677,8

 

Renumerarea muncii

 

 

212100

1797,8/1806,8

160,3

160,3

 

Contribuții de asigurări sociale

 

 

212210

351,7/353,5

30,5

30,5

 

Prime de asigurări medicale

 

 

273500

39,1/39,1

-

-

 

Indemn pt incapacitatea temp de munca

 

 

222110

180,0/180,0

-

-

ICS GNF Furnizare Energie SRL

Energie electrica

 

 

222130

525,0/525,0

-

-

TERMOELECTRICA SA

Energie termica

 

 

222140

70,0/70,0

-

-

SA Apa-Canal Chisinau

Apa si canalizare

 

 

222190

14,0/14,0

-

-

IM REGIA AUTOSALUBRITATE

Transportare deșeuri

 

 

222210

16,0/16,0

0,2

0,2

Serviciul Tehnologia Informației

Prelungirea chei electronice

 

 

222220

5,0/5,0

-

-

SA Moldtelecom

Servicii de telecomunicatii

 

 

222500

112,0/112,0

-

-

SC Aleandor SRL

Servicii de timplarie (instalarea geamurilor)

 

 

222990

1031,2/1031,2

87,1

87,1

RISCANI-SC IS

Alimenatia elevilor

2020-0000000223

31.12.2020

1031,0

222990

20,0/20,0

-

-

-

-

 

 

314110

80,0/80,0

-

-

 

Procurarea tehnicei

 

 

316110

40,0840,0

-

-

 

Procurarea mobilei

 

 

334110

4,8/4,8

-

-

 

Procurarea medicamentelor

 

 

335110

20,0/20,0

-

-

 

Procurarea cataloagelor

 

 

336110

25,0/25,0

-

-

 

Procurarea materialelor

 

 

337110

20,0/20,0

-

-

 

Procurarea materialelor de constructii

 

 

            Contabil șef _______________________Tricolici Olga        Conducătorul entității  _________________ Buinițkaia Govhar